cursuri online Referate
Referate
Referatul.ro » Referate » Drept » Raspunderea penala
Raspunderea penala
Marime: 0 kb        Pentru: facultate        Nota: 6,00        Voturi: 4        Afisari: 2,426        Download: 100
Ti-a fost util acest referat? Te rugam sa-i dai o nota:
6,00 (4 voturi)
Raspunderea penala
1.Notiunea si tipurile liberarii de raspundere penala.
Atingerea scopurilor generale si speciale ale pedepsei penale, prevazute de art. 20 Cod penal (C.P.), de multe ori e posibila si fara tragerea persoanei vinovate la raspundere penala.
În anumite conditii scopurile corectarii si reeducarii, preventiei generale si speciale sunt realizabile si fara aplicarea raspunderii penale sau a pedepsei penale, ceea ca se poate face, de exemplu, cu ajutorul masurilor de constrângere cu caracter educativ.
Pentru rezolvarea efectiva a acestor probleme, legislatorul, conducându-se de principiul umanismului si folosind adeseori metoda încrederii, prevede diverse categorii de liberare de raspundere penala.
Însasi notiunea ”liberare de raspundere penala” a aparut în dreptul penal al tarii noastre în anul 1961, când Codul penal al Republicii Moldova în vigoare a folosit aceasta notiune în denumirea si textul articolelor 10, 48, 49, 50.
Analiza art. 46 din Codul penal al Republicii Moldova demonstreaza ca, desi legislatorul nu foloseste termenul ”liberare de raspundere penala”, este vorba de liberarea de raspundere penala.
În legea penala definitia raspunderii penale lipseste. Ea este expusa în teoria dreptului penal. Raspunderea penala trebuie interpretata ca o condamnare publica de stat a faptelor social periculoase si a persoanelor ce le savârsesc, exprimata în sentinta de condamnare.
Din aceasta notiune reese ca raspunderea penala poate fi aplicata numai persoanelor ce au savârsit o fapta socialmente periculoasa, iar liberarea de raspundere penala va însemna renuntarea organelor oficiale, pe baza unor cauze obiective si subiective, de a mustra, condamna public aceste persoane si faptele lor.
Primul indiciu ce caracterizeaza natura juridica a liberarii de raspundere penala consta în faptul ca orice modalitate a acestei institutii se aplica numai persoanelor ale caror actiuni contin o componenta de infractiune. Aceasta demonstreaza faptul ca institutia liberarii de raspundere penala se deosebeste esential de cazurile când fapta desi întruneste trasaturile unei infractiuni, dar fiind lipsita de importanta nu prezinta pericol social (alin.2, art.7 C.P.), deasemenea, si în cazul legitimei aparari, extremei necesitati, renuntarii benevole ce în dreptul penal exclud penalitatea faptei.
Al doilea indiciu ce caracterizeaza natura juridica a liberarii de raspundere penala consta în faptul ca orice modalitate a sa se aplica la aprecierea organelor de anchetare si judiciare. Acest fapt e confirmat prin dispozitiile articolelor C.P. al R.M.,care prevad modalitati aparte ale liberarii de raspundere penala.
Liberarea de raspundere penala se caracterizeaza prin faptul ca ea se înfaptuieste dupa regula generala numai când infractiunea nu prezinta un mare pericol social; de raspunderea penala poate fi liberat banuitul, învinuitul, inculpatul si condamnatul; de raspundere penala poate fi liberata persoana nu numai de instanta de judecata, ci si de catre procuror, anchetator si de catre organul de cercetare penala cu consimtamântul procurorului prin intermediul încetarii cauzei penale la etapa anchetei prealabile sau refuzul de a intenta un proces penal.
Actele de amnistie si gratiere reprezinta temei al liberarii de raspundere penala daca ele sunt în vigoare si sunt aplicate pâna la momentul condamnarii persoanei conform sentintei instantei de judecata si pot fi ca temei al liberarii de raspundere penala daca actiunea acestora se rasfrânge asupra persoanei condamnate pentru infractiunea savârsita.
Tipurile liberarii de raspundere penala se clasifica în doua grupe:
1.din ea face parte prescriptia atragerii la raspundere penala si actul amnistiei. În prezenta acestor temeiuri organul de cercetare penala, anchetatorul, procurorul, instanta de judecata unde se examineaza dosarul sunt obligate sa libereze persoana de raspundere penala, iar procesul trebuie încetat;
2.temei pentru clasificarea celei de-a doua grupe serveste gradul scazut de pericol social al infractiunii savârsite si absenta pericolului social al persoanei infractorului sau prezenta gradului neînsemnat al acestuia. Daca sunt prezente prevederele articolelor 48/1, 50, alin.3 si 4 ale art.10, atunci persoana poate, nu însa în mod obligator, fi absolvita de raspundere penala. În aceste cazuri procurorul, anchetatorul si instanta de judecata urmeaza, pentru ca sunt în drept (dar nu sunt obligate), având în vedere circumstantele obiective si subiective ale cauzei, sa înceteze cauza penala.
Liberarea de raspundere penala în prezenta temeiurilor din prima grupa nu depinde de gradul de pericol social, pe când liberarea de raspundere penala în prezenta temeiurilor din a doua grupa e posibila conform legii numai când avem savârsirea unei infractiuni ce nu prezinta un grad sporit de pericol social.
Legea penala în vigoare prevede urmatoarele modalitati de liberare de raspundere penala:
1)liberarea de raspundere penala datorita expirarii unor anumite termene din momentul savârsirii infractiunii (art.46 C.P. al R.M.);
2)liberarea de raspundere datorita schimbarii situatiei (alin.1 al art.48 C.P. al R.M.);
3)înlocuirea pedepsei penale cu tragerea la raspundere administrativa (art.48/1 C.P. al R.M.);
4)liberarea de raspundere penala cu încredintarea celui nevinovat pe chezasie (art.50 C.P. al R.M.);
5)liberarea minorilor de raspundere penala (alin.4 al art.10 C.P. al R.M.);
6)absolvirea de raspundere penala ca rezultat al actului de amnistie (art.53/1 C.P. al R.M.).
În afara de aceste modalitati, partea speciala a legislatiei penale stabileste unele cazuri ale liberarii de raspundere penala pentru savârsirea unor infractiuni concrete. Astfel, alin.2 al art.61 C.P. al R.M. prevede liberarea de raspundere penala a cetatenilor R.M., recrutati de serviciul de spionaj strain pentru activitate dusmanoasa contra R.M., daca ei n-au comis nici un fel de actiuni pentru a îndeplini sarcina criminala primita si au declarat autoritatilor despre legatura lor cu serviciul de spionaj strain. În alin.3 al art.188 se indica ca persoana ce a dat mita e liberata de raspundere penala, daca mita i-a fost estorcata sau daca, dupa darea mitei, aceasta persoana a declarat benevol cele întâmplate.
Persoana vinovata poate fi liberata de raspundere penala la etapa intentarii procesului penal, în procesul examinarii cauzei si dezbaterilor judiciare, însa pâna ce judecata se va izola în camera de consiliu pentru a determina sentinta de condamnare.
Dupa continutul juridic, prin liberarea de raspundere penala se întelege liberarea vinovatului de toate consecintele juridice ale infractiunii, direct de pedeapsa si antecedentele penale. Liberarea de raspundere penala nu înseamna declararea persoanei nevinovate si nu o absolva pe aceasta de
raspunderea materiala pentru savârsirea faptei si de sanctiunile administrative si disciplinare. Forma procesuala de liberare de raspundere penala consta în încetarea procesului penal. Persoanei i se reîntorc toate obiectele, documentele si lucrurile confiscate.
Liberarea de raspundere penala poate consta în renuntarea instantei de judecata de a intenta dosarul penal, în clasarea cauzei sau în renuntarea de a pronunta sentinta.
Prin liberarea de raspundere penala se întelege actul organelor justitiei, la latitudinea carora, pe baza stabilirii gradului socialmente periculos nu prea mare, atât al infractiunii savârsite, cât si al persoanei vinovate, libereaza persoana respectiva de aprecierea negativa data de stat faptei infractionale, care urma sa fie exprimata în sentinta de condamnare.
Proiectul noului Cod penal în art. 54 prevede liberarea de raspundere penala :
Persoana care a savârsit o fapta ce contine semnele componentei de infractiune poate fi liberata de raspundere penala de catre instantele judecatoresti în cazurile:
minorilor (art. 55) ;
atragerii la raspundere administrativa (art. 56) ;
renuntarii de bunavoie la savârsirea infractiunii (art. 57) ;
caintei active a infractorului (art. 58) ;
împacarii cu victima (art.59) ;
schimbarii situatiei (art. 60) ;
prescriptiei atragerii le raspundere penala (art. 61).
Deci, în proiectul noului Cod penal sunt prevazute alte conditii de liberare de raspundere penala, ceea ce demonstreaza ca se merge pe alte cai mai progresive în ce priveste liberarea de raspundere penala.
2.Prescriptia tragerii la raspundere penala.
Prin prescriptia tragerii la raspundere penala se întelege liberarea de raspundere penala a persoanei vinovate de savârsirea infractiunii, daca din momentul savârsirii ei au expirat termenele indicate în lege si daca curgerea prescriptiei n-a fost întrerupta de savârsirea unei noi infractiuni sau de încalcarea altor conditii indicate în legea penala.
Prescriptia consta în situatia când se înlatura raspunderea penala prin stingerea dreptului statului de a pedepsi si a obliga infractorul de a suporta consecintele faptei sale dupa trecerea unui interval de timp de la data savârsirii infractiunii, indiferent daca fapta a fost ori nu descoperita ori infractorul identificat.
Cu cât mai putin timp trece din ziua savârsirii infractiunii pâna la aplicarea pedepsei penale, cu atât este mai mare eficacitatea aplicarii pedepsei. Si invers, pedepsirea persoanei dupa un termen îndelungat de la savârsirea infractiunii este,de regula, irationala din punct de vedere al atingerii scopurilor pedepsei penale, prevazute de art. 20 C.P. al R.M.
Temeiul liberarii de raspundere penala, conform art. 46 C.P. al R.M., consta în faptul ca, datorita expirarii unor anumite termene din momentul savârsirii infractiunii, pericolul social sau îsi pierde complet valoarea, sau se micsoreaza în asa masura ca devine irational de tras la raspundere penala persoana respectiva.
Legea penala prevede diferite termene ale prescriptiei raspunderii penale, a caror durata e deteminata de gravitatea infractiunii, ce se reflecta în natura pedepsei si limitele de aplicare ale acesteia, prevazute în normele de incriminare.
Legislatia penala a Republicii Moldova prevede doua modalitati de prescriptie ale tragerii la raspundere penala:
1.termene diferentiate, ale caror durata depinde de gravitatea infractiunii savârsite ;
2.termen general, stabilit în marime de 15 ani pentru toate infractiunile.
Prescriptia diferentiata. Daca persoana ce a savârsit infractiunea nu se sustrage de la anchetarea penala si judecata, atunci ea nu poate fi trasa la raspundere penala, când din ziua savârsirii infractiunii au trecut, conform articolului 46 C.P. al R.M.,urmatoarele termene de prescriptie :
1.1 an din ziua savârsirii infractiunii pentru care, conform C.P., nu poate fi aplicata o pedeapsa mai severa decât amenda ;
2.3 ani din ziua savârsirii infractiuni pentru care, conform C.P., poate fi aplicata privatiunea de libertate pe un termen de pâna la 2 ani ;
3.5 ani din ziua savârsirii infractiunii pentru care, conform C.P., poate fi aplicata privatiunea de libertate pâna la 5 ani
4.10 ani din ziua savârsirii infractiunii pentru care, conform C.P., poate fi aplicata o pedeapsa mai severa decât privatiunea de libertate pâna la 5 ani ;
5.15 ani din ziua savârsirii infractiunii pentru care, conform C.P., poate fi aplicata o pedeapsa mai severa decât privatiunea de libertate pâna la 10 ani sau detentiunea pe viata.
Prescriptia nediferentiata. Daca persoana ce a savârsit infractiunea se sustrage de la ancheta si judecata, atunci ea poate fi trasa la raspundere penala, când din timpul savârsirii infractiunii au trecut 15 ani si prescriptia nu a fost întrerupta prin savârsirea unei noi infractiuni.
Exceptia de la regulile generale ale prescriptiei consta în faptul ca, conform dreptului international, criminalistii fascisti ce au savârsit infractiuni militare sau contra pacii si omenirii, trebuie judecati si pedepsiti indiferent cât timp a trecut de la data savârsirii crimei.
La calcularea prescriptiei instanta de judecata trebuie sa se calauzeasca în primul rând de limita maxima a sanctiunii aricolului corespunzator al Codului penal.
Alte referate Drept
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Drepturile functionarilor publici liceu 10,00 75 0 kb
Idei filozofico-juridice in epoca renasterii gimnaziu 10,00 22 0 kb
Abuzul de pozitie dominanta gimnaziu 7,67 116 0 kb
Judecata gimnaziu 6,00 27 0 kb
Terorismul international Facultate 6,00 60 0 kb
Argumente pro si contra condamnarii lui Saddam Hussein facultate 4,33 69 0 kb
Comparatie intre cele trei Constitutii ale Romaniei liceu 4,38 112 0 kb
Drept civil - Aplicarea legii civile in timp facultate 10,00 27 0 kb
Dreptul de autor liceu 4,00 20 0 kb
Conceptii si curente in filozofia moderna a dreptului facultate 10,00 41 0 kb
Top download la Drept
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Totul despre succesiune liceu 3,59 446 0 kb
Dreptul la viata in practica C.E.D.O. liceu 5,14 202 0 kb
TGD Izvoarele dreptului Facultate 8,00 160 0 kb
Actul juridic civil facultate 6,50 154 0 kb
Contractul de concesiune facultate 4,78 147 0 kb
Identificarea persoanei fizice dupa nume si domiciliu facultate 3,44 136 0 kb
Notiuni de criminalistica Facultate 10,00 134 0 kb
Drept financiar facultate 8,00 132 0 kb
Notiunea de administratie publica liceu 6,00 131 0 kb
Organizarea sistemului judiciar romanesc facultate 5,20 129 0 kb
Categorii referate
Administratie
Agronomie
Alimentatie publica
Anatomie
Arta
Asistenta sociala
Astrologie
Astronomie
Automatica
Biologie
Chimie
Comert
Confectii
Contabilitate
Diverse
Drept
Ecologie
Economie
Educatie fizica
Educatie sexuala
Engleza
Filologie
Filosofie
Finante Banci
Fizica
Franceza
Geografie
Germana
Informatica
Istorie
Italiana
Jurnalism
Latina
Logica
Management
Marketing
Matematica
Mecanica
Medicina
Muzica
Pedagogie
Psihologie
Publicitate
Religie
Romana
Sociologie
Spaniola
Statistica
Stiinte politice
Tehnologie
Transporturi
Turism
Referate noi Top 10 Download
1. Instantele judecatoresti - Drept
2. Serviciul Diplomatic in Republica Moldova - Drept
3. Politica europeana in domeniul concurentei - Drept
4. Politica agricola comuna - Drept
5. Continutul principiului oficialitatii in administrarea probelor in procesul civil - Drept
6. Orientarea psihologica in criminologie - Drept
7. Intelegerile monopoliste - Drept
8. Institutii europene - Drept
9. Institutia Presedentiei-Seful de Stat - Drept
10. Gestiunea frauduloasa - Drept
cursuri
Copyright © 2013 - Referatul.ro - toate drepturile rezervate