cursuri online Referate
Referate
Referatul.ro » Referate » Pedagogie » Noi abordari metodologice in predarea limbii romane
Noi abordari metodologice in predarea limbii romane
Marime: 0 kb        Pentru: Liceu        Nota: 7,33        Voturi: 3        Afisari: 2,104        Download: 129
Ti-a fost util acest referat? Te rugam sa-i dai o nota:
7,33 (3 voturi)
Noi abordari metodologice in predarea limbii romane
Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură educaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.
În acest sens, curriculum-ul de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII propune o mutaţie fundamentală la nivelul studierii limbii şi literaturii. În locul compartimentării artificiale a disciplinei ,, limbă şi literatură”, se propune un nou model, cel ,, comunicativ-funcţional” , adecvat nu numai specificului acestui obiect de studiu,ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor. În mod concret, acest model presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare şi exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă.De altfel, comunicarea se constituie prin fuziunea celor patru capacităţi menţionate anterior.
În mod concret, dezvoltarea competenţelor de comunicare menţionate se realizează prin familiarizarea elevilor cu situaţii diverse de comunicare orală şi scrisă, cu texte literare şi non-literare adecvate vârstei şcolare.În şcoală, predarea- învăţarea, va urmări ,, limba în funcţiune” , în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu ,,limba ca sistem abstract”.
În cadrul abordării comunicativ- funcţionale, limbajul nu mai este văzut ca un obiect de studiu în sine, izolat de modurile şi registrele în care funcţionează, ci ca instrument prin care fiinţele umane intră în relaţie unele cu altele. Scopul acestor interrelaţii variază de la intenţia de a transmite informaţie, la cea de a influenţa comportamentul celuilalt sau de a exprima sentimente şi opinii proprii. Studiul vizează deci înţelegerea modului în care limbajul funcţionează în întregul său, precum şi formarea unor capacităţi de a-l transforma în instrument eficient de comunicare. De aici şi tipologia largă a discursului oral şi scris, extinsă dincolo de sfera descriptivului şi narativului, înspre informaţional, explicativ, injonctiv şi argumentativ. Şi de aici diversitatea situaţiilor de comunicare ce depăşesc adesea spaţiul strâmt al şcolii şi conturează contexte autentice,,non-didactice"”de exemplu: interviuri luate părinţilor, scrisori adresate unor editori, rezumate redactate, scrierea unui ghid al localităţii, editarea unei reviste a clasei, etc. În acelaşi timp însă, pentru a fi un instrument suficient de comunicare, limbajul trebuie cunoscut ca un sistem de legi proprii, iar această cunoaştere este condiţia obligatorie a corectitudinii şi fluenţei comunicării.
Punerea în practică a modelului comunicaţional şi a principiilor lui este un demers dificil şi incitant în acelaşi timp. Şi asta pentru că, spre deosebire de varianta tradiţională ce separa şcoala de realitate, învăţătura de rosturile ei concrete, noua abordare încearcă să creeze o zonă de confluenţă a ştiinţei de carte cu cu viaţa: un fel de spaţiu de simulare a stării de ponderabilitate pe care o presupune aşezarea în real, Ceea ce însă şcoala modernă încearcă să facă este să lege cele două trepte, să deschidă un fel de spaţiu de acomodare a şcolii cu lumea; o zonă de preîntâmpinare a complexităţii şi dificultăţii ei. Şi în această formă de bună pregătire şi ocrotire stă, cred, valoarea modelului comunicativ.
Adecvarea didacticii la exigenţele modelului funcţional presupune depăşirea variantei tradiţionale ce aborda modular limba şi literatura, restituind, astfel o imagine discontinuă asupra disciplinei. Acest fapt presupune corelarea în cadrul aceloraşi unităţi de învăţare, a lecţiilor de limbă, literatură şi comunicare, precum şi alternarea, în cadrul aceleiaşi lecţii, a acţivităţilor de asimilare de cunoştinţe cu cele de comunicare globală. În acelaşi timp, însă, noua didactică presupune prezenţa unor trasee de învăţare explicite, transparente, prin care profesorul face vizibili paşii învăţării şi care permit elevului să înţeleagă cum învaţă şi să înveţe cum să înveţe.
Imperativele transparenţei şi coerenţei impun, de asemenea, realizarea unor secvenţe şi / sau suporturi recapitulative; în cadrul lor, cunoştinţele asimilate vor fi reunite pe domenii, evitându-se astfel deruta pe care ştergerea frontierelor dintre limbă şi literatură o poate produce, de exemplu: realizarea unor secvenţe ce reiau cunoştinţele despre situaţia de comunicare, despre un anume gen, o anume categorie gramaticală, despre carte- obiect cultural, etc., realizarea unor dosare ce reunesc noţiuni de teorie literară, tipuri de texte, diverse reguli ortografice, etc.
Alte referate Pedagogie
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Pedagogia-stiinta pozitiva filozofica a educatiei Liceu 5,13 54 0 kb
Procesul de predare Liceu 10,00 71 0 kb
Specificul diagnozei si prognozei in psihopedagogia speciala Liceu 6,00 98 0 kb
Interdisciplinaritatea si predarea in echipa Liceu 5,18 127 0 kb
Implicatii ale noilor programe asupra procesului de predare-invatare la Limba romana Liceu 4,50 47 0 kb
Pedagogie generala Liceu 3,50 118 0 kb
Noi abordari metodologice in predarea limbii romane Liceu 7,33 129 0 kb
Psihopedagogia handicapatului neuromotor Gimnaziu 10,00 75 0 kb
Top download la Pedagogie
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Noi abordari metodologice in predarea limbii romane Liceu 7,33 129 0 kb
Interdisciplinaritatea si predarea in echipa Liceu 5,18 127 0 kb
Pedagogie generala Liceu 3,50 118 0 kb
Specificul diagnozei si prognozei in psihopedagogia speciala Liceu 6,00 98 0 kb
Psihopedagogia handicapatului neuromotor Gimnaziu 10,00 75 0 kb
Procesul de predare Liceu 10,00 71 0 kb
Pedagogia-stiinta pozitiva filozofica a educatiei Liceu 5,13 54 0 kb
Implicatii ale noilor programe asupra procesului de predare-invatare la Limba romana Liceu 4,50 47 0 kb
Categorii referate
Administratie
Agronomie
Alimentatie publica
Anatomie
Arta
Asistenta sociala
Astrologie
Astronomie
Automatica
Biologie
Chimie
Comert
Confectii
Contabilitate
Diverse
Drept
Ecologie
Economie
Educatie fizica
Educatie sexuala
Engleza
Filologie
Filosofie
Finante Banci
Fizica
Franceza
Geografie
Germana
Informatica
Istorie
Italiana
Jurnalism
Latina
Logica
Management
Marketing
Matematica
Mecanica
Medicina
Muzica
Pedagogie
Psihologie
Publicitate
Religie
Romana
Sociologie
Spaniola
Statistica
Stiinte politice
Tehnologie
Transporturi
Turism
Referate noi Top 10 Download
1. Pedagogia-stiinta pozitiva filozofica a educatiei - Pedagogie
2. Procesul de predare - Pedagogie
3. Psihopedagogia handicapatului neuromotor - Pedagogie
4. Pedagogie generala - Pedagogie
5. Specificul diagnozei si prognozei in psihopedagogia speciala - Pedagogie
6. Implicatii ale noilor programe asupra procesului de predare-invatare la Limba romana - Pedagogie
7. Noi abordari metodologice in predarea limbii romane - Pedagogie
8. Interdisciplinaritatea si predarea in echipa - Pedagogie
cursuri
Copyright © 2013 - Referatul.ro - toate drepturile rezervate