cursuri online Referate
Referate
Referatul.ro » Referate » Drept » Instantele judecatoresti
Instantele judecatoresti
Marime: 0 kb        Pentru: Gimnaziu        Nota: 6,00        Voturi: 2        Afisari: 1,826        Download: 0
Ti-a fost util acest referat? Te rugam sa-i dai o nota:
6,00 (2 voturi)
Primii-grefieri ai curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea personalului auxiliar de specialitate, atat al instantei la care functioneaza, cat si al instantelor din circumscriptie, personal sau prin grefieri cu functii de conducere desemnati;
b) intocmesc fisele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantei;
c) coordoneaza si urmaresc uniformizarea inregistrarilor statistice in colaborare cu departamentul de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
d) asigura evidenta si gestionarea datelor si documentelor ce nu sunt destinate publicitatii si verifica modul in care se asigura securitatea lucrarilor;
e) intocmesc si contrasemneaza corespondenta cu caracter administrativ a instantei;
f) tin registrele speciale prevazute de lege pentru instanta la care functioneaza;
g) pastreaza registrul de control al curtii si ia masuri ca un registru de control sa se pastreze la fiecare sectie a curtii si la instantele din circumscriptia acesteia;
h) duc la indeplinire masurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instantei, securitatii bunurilor, pazei contra incendiilor si protectiei muncii;
i) verifica modul in care se respecta regulile de acces al publicului in incinta instantei;
j) intocmesc acte de constatare a neregulilor evidentiate in activitatea personalului auxiliar controlat si sesizeaza presedintele instantei pentru luarea masurilor corespunzatoare;
k) urmaresc respectarea de catre personalul auxiliar al instantelor a normelor de conduita in raporturile cu avocatii si cu publicul;
l) indruma si verifica evidenta si gestiunea bibliotecii;
m) tin evidenta concediilor personalului.
(2) Primii-grefieri ai curtilor de apel tin registrele privind controlul averilor, confirmarea si autorizarea interceptarii si inregistrarii convorbirilor telefonice, autorizarea perchezitiilor, evidenta cererilor privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica, evidenta notarilor publici si a executorilor judecatoresti.
(3) Primii-grefieri ai tribunalelor tin registrele privind persoanele juridice, registrele privind confirmarea si autorizarea interceptarii si inregistrarii convorbirilor telefonice, autorizarea perchezitiilor, evidenta traducatorilor si interpretilor autorizati.
(4) Primul-grefier al Tribunalului Bucuresti tine registrele privind partidele politice si alte formatiuni politice.
(5) Primul-grefier indeplineste, in limita functiei, orice alte atributii de serviciu date de presedintele instantei, potrivit legii.
Art. 51 - (1) Primii-grefieri pot delega, cu acordul presedintilor instantelor, unele atributii grefierilor anume desemnati.
(2) In lipsa primului-grefier al curtii de apel, al tribunalului sau al tribunalului specializat, unul dintre grefierii sefi de sectie sau, dupa caz, un grefier, desemnat de presedintele instantei, il va inlocui in toate atributiile sale.
Art. 52 - (1) Grefierul sef de sectie are urmatoarele atributii:
a) supravegheaza si verifica lucrarile intocmite de personalul auxiliar al sectiei;
b) supravegheaza comunicarea in termen a hotararilor penale;
c) supravegheaza completarea corecta a registrelor de evidenta si punere in executare a hotararilor penale, precum si a celorlalte evidente prevazute in regulament;
d) ajuta judecatorul desemnat la repartizarea aleatorie a cauzelor;
e) tine evidenta solutiilor pronuntate privind recuzarea si abtinerea;
f) propune presedintelui de sectie repartizarea grefierilor in sedintele de judecata;
g) urmareste tehnoredactarea in termen a hotararilor intocmite in concept de judecatorii sectiei;
h) tine registrul de evidenta a redactarii hotararilor sectiei si pastreaza mapele de hotarari;
i) verifica dosarele sectiei inainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea dispozitiilor regulamentare;
j) participa, conform programarii, la sedintele de judecata, ca grefier de sedinta;
k) intocmeste situatiile lunare cu prezenta zilnica a personalului auxiliar al sectiei, pe care le trimite compartimentului de specialitate, si se ingrijeste de aprovizionarea sectiei cu materialele necesare;
l) tine evidenta si gestioneaza titlurile de valoare si obiectele ce servesc ca mijloc de proba in cauzele aflate pe rolul sectiei;
m) verifica si semneaza pentru conformitate copiile legalizate si certificatele intocmite;
n) tine registrele de evidenta privind arestarea preventiva si celelalte registre prevazute de lege in materie penala, cu exceptia celor date in competenta primului-grefier;
o) tine registrul special privind evidenta practicii instantelor de control judiciar, in care inregistreaza toate dosarele sosite din caile de atac;
p) verifica modul de completare si pastrare a evidentelor sectiei;
q) verifica si supravegheaza modul de inregistrare a sedintelor de judecata, prin mijloace tehnice audio sau video, in conditiile legii;
r) tine evidenta inregistrarilor audio sau video ale sedintelor de judecata;
s) coordoneaza si supravegheaza activitatea grefierului desemnat cu executarea silita;
s) supravegheaza modul de intocmire si trimitere a titlurilor executorii catre organele de executare de catre grefierul desemnat cu executarea silita;
t) indruma si controleaza activitatea de evidenta si punere in executare a hotararilor civile prin care s-au stabilit creante pentru care executarea se face din oficiu.
(2) Grefierul sef de sectie indeplineste, in limitele functiei, alte sarcini de serviciu date de presedintele sectiei sau de presedintele ori vicepresedintele instantei, conform legii.
(3) In cazul sectiilor cu volum mare de activitate, unele atributii ale grefierului sef de sectie pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a presedintelui instantei.
Art. 53 - (1) Grefierul sef al judecatoriei are urmatoarele atributii:
a) supravegheaza si verifica lucrarile intocmite de personalul auxiliar de specialitate al judecatoriei;
b) tine evidenta solutiilor pronuntate privind recuzarea si abtinerea;
c) ajuta judecatorul desemnat la repartizarea aleatorie a cauzelor;
d) participa, conform programarii, la sedintele de judecata, ca grefier de sedinta;
e) verifica si semneaza pentru conformitate copiile legalizate si certificatele intocmite;
f) tine registrele de evidenta privind arestarea preventiva, precum si celelalte registre prevazute de lege in materie penala;
g) tine registrul special privind evidenta practicii instantelor de control judiciar, in care inregistreaza toate dosarele sosite din caile de atac;
h) intocmeste situatiile lunare cu prezenta zilnica a personalului auxiliar, pe care le trimite compartimentului de specialitate;
i) incaseaza si plateste drepturile salariale ale personalului judecatoriei;
j) tine evidenta si gestioneaza bunurile instantei, titlurile de valoare si obiectele ce servesc ca mijloc de proba in cauzele aflate pe rol;
k) se ingrijeste de buna desfasurare a activitatilor gospodaresti si de aprovizionarea instantei cu materialele necesare;
l) duce la indeplinire masurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instantei, securitatea bunurilor, paza contra incendiilor si protectia muncii;
m) verifica modul in care se respecta regulile de acces al publicului in incinta instantei;
n) asigura evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor ce nu sunt destinate publicitatii si verifica modul cum se asigura securitatea lucrarilor, cu respectarea normelor legale privind informatiile clasificate;
o) intocmeste si contrasemneaza corespondenta cu caracter administrativ a judecatoriei;
p) organizeaza si urmareste tehnoredactarea in termen a hotararilor redactate in concept de judecatorii instantei;
q) propune presedintelui judecatoriei repartizarea grefierilor in sedintele de judecata;
r) tine la zi registrul de evidenta a redactarii hotararilor instantei si pastreaza mapele de hotarari;
s) verifica dosarele instantei inainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea dispozitiilor regulamentare;
s) tine registrele speciale prevazute de lege pentru instanta la care functioneaza;
t) are in pastrare dosarele administrative si biblioteca instantei;
t) intocmeste lucrarile de statistica judiciara ale judecatoriei.
(2) Grefierul sef al judecatoriei indeplineste, in limitele functiei, orice alte sarcini de serviciu date de presedintele instantei, conform legii.
(3) La judecatoriile cu volum mare de activitate, unele dintre atributiile prevazute la alin. (1) pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a presedintelui instantei.
Art. 54 - (1) Grefierul de sedinta are urmatoarele atributii:
a) participa la sedintele de judecata, indeplinind atributiile prevazute de lege si de prezentul regulament, sub controlul presedintelui completului de judecata;
b) intocmeste conceptele pentru citarea partilor din proces;
c) intocmeste actele de procedura dispuse de completul de judecata;
d) completeaza borderourile si preda corespondenta pentru expediere;
e) completeaza condica sedintelor de judecata, in care se trec dosarele din sedinta respectiva, in ordinea inscrisa in lista cauzelor, cu urmatoarele mentiuni: numarul curent, numele sau denumirea partilor, numarul dosarului si obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amanarii cauzei sau, dupa caz, solutia pronuntata, pe baza minutei intocmite de catre presedintele completului; in cazul amanarii pronuntarii se va indica data acesteia;
f) comunica hotararile judecatoresti in termenul prevazut de lege;
g) tehnoredacteaza hotararile judecatoresti si alte lucrari repartizate de conducerea instantei; hotararile vor cuprinde, in final, initialele redactorului, ale tehnoredactorului, data tehnoredactarii si numarul de exemplare; la instantele de control judiciar se trece, in plus, compunerea completului de judecata a instantei a carei hotarare este supusa controlului judiciar, cu indicarea, daca este cazul, a caracterului reformarii;
h) transcrie inregistrarile audio sau stenogramele sedintelor de judecata, in conditiile legii;
(2) Grefierul de sedinta indeplineste, in limita functiei, orice alte sarcini de serviciu date de presedintele instantei sau de presedintele completului de judecata.
(3) Grefierul debutant participa la sedintele de judecata dupa insusirea cunostintelor necesare pentru indeplinirea acestei activitati.
(4) La sedintele de judecata, grefierii sunt obligati sa aiba tinuta vestimentara corespunzatoare instantei unde functioneaza. Grefierii militari sunt obligati sa poarte uniforma militara.
Art. 55 - Grefierul delegat la compartimentul executari penale exercita atributiile prevazute de art. 110 si 115 - 118.
Art. 56 - (1) Grefierul delegat la compartimentul de executari silite are urmatoarele atributii:
a) consemneaza in registrul general de evidenta cererile de incuviintare a executarii silite si intocmeste opisul alfabetic dupa numele creditorului si al debitorului;
b) participa, in calitate de grefier de sedinta, la solutionarea cauzelor privind incuviintarea executarii silite;
c) elibereaza incheierile pronuntate de judecatorul desemnat cu judecarea cauzelor privind executarea silita;
d) tine evidenta si raspunde de punerea in executare a hotararilor civile prin care s-au stabilit creante a caror executare se face din oficiu;
e) asigura pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor.
(2) Grefierul delegat la compartimentul de executari silite indeplineste orice alte atributii stabilite de judecatorul delegat sau de presedintele instantei, conform legii.
Art. 57 - (1) Grefierul delegat la biroul executari contraventionale are urmatoarele atributii:
a) efectueaza inregistrarile corespunzatoare in registrele de punere in executare a hotararilor judecatoresti privind sanctiuni contraventionale;
b) intocmeste si expediaza in termen mandatele de executare a sanctiunii contraventionale privind munca in folosul comunitatii, cu respectarea dispozitiilor legale;
c) comunica organelor financiare si organelor de politie masurile dispuse prin hotararile judecatoresti;
d) participa, in calitate de grefier de sedinta, la sedintele de judecata, conform dispozitiilor presedintelui instantei;
e) rezolva corespondenta compartimentului de executari contraventionale si raspunde de expedierea ei;
f) asigura pastrarea in bune conditii a dosarelor si registrelor.
Alte referate Drept
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Procedeele de realizare a descentralizarii facultate 10,00 31 0 kb
Procesul decizional liceu 9,50 22 0 kb
Istoria dreptului romanesc Facultate 4,67 111 0 kb
Organizarea sistemului judiciar romanesc facultate 5,20 129 0 kb
Respectarea drepturilor minoritatilor din Romania gimnaziu 10,00 62 0 kb
Drept civil - Aplicarea legii civile in timp facultate 10,00 27 0 kb
Crima organizata in Romania liceu 10,00 29 0 kb
Criterii de tipizare a statelor si sistemelor de drept facultate 10,00 34 0 kb
Contractul de transport aerian liceu 10,00 49 0 kb
Contracte gimnaziu 10,00 20 0 kb
Top download la Drept
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Totul despre succesiune liceu 3,75 446 0 kb
Dreptul la viata in practica C.E.D.O. liceu 5,14 202 0 kb
TGD Izvoarele dreptului Facultate 8,00 160 0 kb
Actul juridic civil facultate 6,50 154 0 kb
Contractul de concesiune facultate 4,78 147 0 kb
Identificarea persoanei fizice dupa nume si domiciliu facultate 3,44 136 0 kb
Notiuni de criminalistica Facultate 10,00 134 0 kb
Drept financiar facultate 8,00 132 0 kb
Notiunea de administratie publica liceu 6,00 131 0 kb
Organizarea sistemului judiciar romanesc facultate 5,20 129 0 kb
Categorii referate
Administratie
Agronomie
Alimentatie publica
Anatomie
Arta
Asistenta sociala
Astrologie
Astronomie
Automatica
Biologie
Chimie
Comert
Confectii
Contabilitate
Diverse
Drept
Ecologie
Economie
Educatie fizica
Educatie sexuala
Engleza
Filologie
Filosofie
Finante Banci
Fizica
Franceza
Geografie
Germana
Informatica
Istorie
Italiana
Jurnalism
Latina
Logica
Management
Marketing
Matematica
Mecanica
Medicina
Muzica
Pedagogie
Psihologie
Publicitate
Religie
Romana
Sociologie
Spaniola
Statistica
Stiinte politice
Tehnologie
Transporturi
Turism
Referate noi Top 10 Download
1. Instantele judecatoresti - Drept
2. Serviciul Diplomatic in Republica Moldova - Drept
3. Politica europeana in domeniul concurentei - Drept
4. Politica agricola comuna - Drept
5. Continutul principiului oficialitatii in administrarea probelor in procesul civil - Drept
6. Orientarea psihologica in criminologie - Drept
7. Intelegerile monopoliste - Drept
8. Institutii europene - Drept
9. Institutia Presedentiei-Seful de Stat - Drept
10. Gestiunea frauduloasa - Drept
cursuri
Copyright © 2013 - Referatul.ro - toate drepturile rezervate