cursuri online Referate
Referate
Referatul.ro » Referate » Diverse » Gestionarea deseurilor
Gestionarea deseurilor
Marime: 0 kb        Pentru: liceu        Nota: 8,20        Voturi: 5        Afisari: 2,643        Download: 125
Ti-a fost util acest referat? Te rugam sa-i dai o nota:
8,20 (5 voturi)
Gestionarea deseurilor
1.Regimul juridic al gestionarii si eliminarii deseurilor
Societatea de consum a adus, pe lânga binefacerile sale, si multiple probleme dificile, printre care cele de ordin tehnic, economic si juridic privind existenta deseurilor si cerinta eliminarii (diminuarii) acestora.
Una dintre numeroasele probleme ale vietii moderne o constituie cea a stocarii, neutralizarii ori eliminarii deseurilor. Din punct de vedere al provenientei lor, acestea pot fi: deseuri menajere, deseuri industriale, deseuri agroalimentare si deseuri nucleare.
1.1.Deseurile menajere
Aceasta categorie de deseuri cuprinde în special gunoaiele menajere propriu-zise, gramezile de deseuri, deseurile legate de folosirea automobilelor (epave, pneuri, bidoane) etc.
Cantitatile de deseuri casnice produse, difera de la o tara la alta, în functie de nivelul de dezvoltare, traditie, etc. Astfel, în 1990, un francez arunca zilnic 1 kg de gunoi, cantitate comparabila cu cea produsa de catre ceilalti vest-europeni, dar inferioara de aproape doua ori celei produse de un american ori un canadian.
Se constata în ultimele decenii cresterea ponderii, în cadrul deseurilor menajere, a hârtiei si a cartonului, a materialelor putrescibile etc.
Tratamentul deseurilor menajere. Principala cale o constituie în acest sens reciclarea, pentru care sunt folosite curent trei metode: compostajul, incinerarea, depozitarea. Ponderea acestora este foarte variabila de la o tara la alta, de la o epoca la alta. De exemplu, în Franta, incinerarea este folosita de 45% din populatie, fata de 8% care foloseste compostajul si 45 %, descarcarea „controlata”.
În Italia, compostajul nu priveste decât 2-3% din gunoi; în Marea Britanie, incinerarea acestor deseuri vizeaza 40 % din populatia urbana. În alte state dezvoltate, incinerarea variaza de la cca 10 % ( America de Nord) pâna la peste 70% (Japonia, Elvetia).
Fiecare procedeu de tratare are avantajele si dezavantajele sale:
a.compostajul: priveste mai ales partea fermentabila (cca 50% din total) a gunoaielor (deseuri alimentare, hârtie, etc.) Din punct de vedere tehnic, compostajul consta în lasarea deseurilor mai multe luni în aer liber, sa fermenteze. Apoi, în uzine, are loc operatia de compostare, care da nastere la asa-numitele „humus-uri” ori elemente chimice în cantitate slaba, precum magneziu, cupru, zinc etc.
Împrastierea gunoiului pe câmp („mocirlele verzi”) este cunoscuta înca din antichitate, Aceasta metoda, la fel ca astazi compostajul, a suferit concurenta îngrasamintelor chimice (mai concentrate si astfel mai usor manipulabile), precum si efectul negativ al prezentei crescânde în deseuri a sticlei, metalului ori materialelor plastice, putin apreciate de catre agriculroti. Pentru a înlatura acest ultim inconvenient, compostajul necesita o triere prealabila, care adeseori lasa mult de dorit.
b.incinerarea : vizeaza partea combustibila a deseurilor menajere. Contrar uzinelor de compostaj, care reclama spatii întinse, incinerarea este o solutie „compacta” utilizata cu precadere în cazul marilor aglomeratii urbane. Din pacate, deseurile menajere sunt un combustibil destul de sarac – de cca cinci ori mai putin caloric decât carbunele - si, în afara de aceasta, foarte eterogen. În interiorul cuptorului sunt necesare o buna aerare si un amestec al deseurilor, în conditiile unei temperaturi maxime de 900 C. Dificultatea consta în epurarea fumului. O recenta reglementare europeana din 1989, deosebit de severa, risca sa scumpeasca cu 20-50% pretul incinerarii, alaturi de necesitatea captarii si neutralizarii acidului clorhidric (degajat în special prin combustia PVC).
c.depozitarea: ramâne procedeul cela mai frecvet în tarile dezvoltate. Depozitariel brute, sunt în general interzise prin lege. Ca atare acestea sunt supusee unui control si unor reguli speciale de realizat. „Depozitarea controlata” consta în a nivela la intervale scurte de timp ( lao zi sau doua) si a separa straturile de gunoaie de cele de nisip ori pamânt. Aceasta tehnica evita mirosurile si risipirea, dar nu rezolva toate problemele delicate. Astfel, locul de depozitare trebuie sa fie tans, apele de ploaie care se infiltreaza si polueaza trebuie sa fie recuperate si tratate în scopul de a se evita orice contaminare a apelor subterane. „Biogazul” care rezulta din fermentarea interna a gunoaielor depozitate trebuie captat si împrastiat (existând riscul de mirosuri si de ezplozie). În sfârsit, trebuie prevazuta reamenajarea sitului dupa exploatare.
d.reciclarea si colectarea selectiva a unor deseuri menajere. Reciclarea textilelor, hârtiilor vechi, sticlei, plasticului, metalelor, oria a altor asemenea materiale are deja o lunga istorie. Recuperarea deseurilor se face în fucntie de natura acestora si de conditiile socioeconomice concrete din fiecare tara. Asa de exemplu, recuperarea sticleieste facuta în proportie de peste 50 % în Suedia, Danemarca sau Germania si numai 25% în sticle întregi, cu retopirea acestora. În privinta textilelor, în timp ce în tari ca Germania ori Olanda recuperarea atinge chiar 40 %, în altele (Franta, Italia) nu depaseste 8-10%. Referitor la deseurile de fier, gradul de recuperare esre la nivel european de cca 25-30 %, cifra considerata scazuta, pentru ca fierul vechi este usor recuperabil în uzinele de tratare. În sfârsit, ponderi reduse cunoaste recuperarea hârtiei (3-5%) ori a sticlelor din PVC (1-3%). Din diverse motive, mai ales moda cerintelor pietei, se discuta asupra justificarilor selective. Sunt prezente trei mari posibilitati:
din punctul de vedere al materialului reciclabil se realizeaza o economie financiara (Acest material uzat are o „valoare”), o economisire de materii prime (padurile pentru hârtie) ori de energie;
din punctul de vedere al tratamentului general al gunoaielor se urmareste o ameliorare calitativa ori cel putin cantitativa a operatiei de tratare;
în sfârsit, din punctul de vedere al protectiei mediului, printr-o colectare selectiva se evita dispersia în natura a deseurilor menajere care nu se amesteca cu alte deseuri : deseuri stânjentoare (aparate menajere, epave de automobile, pneuri) ori deseuri periculoae (uleiuri uzate, baterii cu mercur, medicamente, deseuri toxice precum vopselurile ori solventii dispesati în micic cantitati).
1.2.Reguli juridice cu caracter general
În raport cu destinatia (scopul final) urmarit, Legea nr 137/1995 a instituit patru reguli juridice principale privind deseurile:
gestionarea acestora în conditiile de protectie a sanatatii populatiei si a mediului, conform regimului juridic stabilit;
interzicerea introducerii pe teritorul României de deseuri de orice natura, în scopul eliminarii acestora (art.23)
introducerea pe teritoriul României a deseurilor, în scopul valorificarii în baza reglementarilor specifice în domeniu, cu aprobarea Guvernului, realizarea valorificarii deseurilor în instalatii, procese sau activitati autorizate de catre autorizatiile publice competente;
realizarea trabferului si aa exportului de deseuri de orice natura în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu reglementarile specifice în materie.
O atentie deosebita este acordata de legea-cadru transportului de deseuri
periculoase, stabilind în acest sens:
efectuarea transportului inteern al acestora în conformitate cu prevederile legale privind transportul marfurilor periculoase;
-realizarea transportului international al lor potrivit prevederilor acordurilor si conventiilor internatioanale privind transportul peste frontiera al deseurilor periculoase si transportul international al marfurilor periculoase.
1.3.Gestionarea deseurilor
În întelesul actului normativ, gestiunea implica colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa închiderea acestora. Eliminarea este definita ca orice operatiune prevazuta în anexa II A (metoda descriptiva). Colectarea desemneaza strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor în vederea transportului lor.
1.4.Regimul comertului international si tranzitului de deseuri
Reglementarea interna (Ordonanta de urgenta nr. 78/2000) stabileste câteva reguli importante în aceasta privinta:
importul în românia de deseuri, de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzis, cu exceptia anumitor categorii de deseuri, ce constituie resuerse secundare de materii priem utile, în conformitate cu reglementarile dispuse prin acte normative propuse de catre autoritatea publica centrala de protectie a mediului si aprobate de catre Guvern (art. 29);
producatorii si detinatorii de deseuri periculoase le pot elimina în alte tari care sispun de tehnologie adecvata si care accepta sa efectueze asemenea operatiuni (art. 30);
exportul de deseuri se poate face numai cu respectarea reglementarilor legale în vigoare, cu aprobarea autoritatilor competente desemnate de catre tara importatoare, precum si cu respectarea prevederilor conventiilor internationale la care România este parte (art. 31);
tranzitul de deseuri pe teritoriul României poate fi facut numai cu respectarea prevederilor Legii nr 6/1991 pentru aderarea la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al desuerilor periculoase si al eliminarii acestora, precum si ale altor conventii internatioanle ratificate de România (art.32).
2.EVACUAREA ECOLOGICA A DESEURILOR URBANE
In acest capitol vor fi tratate aspectele si cerintele gospodaririi deseurilor, din punct de vedere al reducerii poluarii mediului si protejarii sanatatii populatiei.
2.1.Igiena
Salubrizarea mediului urban constituia, pâna în urma cu putin timp, o tema care se discuta doar în dezbaterile publice, odata cu mentionarea necesitatii de a transporta deseul în afara limitelor spatiului de locuit. Colectarea deseurilor din orase, din motive estetice si ca sarcina a organelor publice, dateaza, în Europa centrala înca din perioada Renasterii. Accelerarea raspândirii epidemiilor prin contactul cu deseurile din gospodarii
particulare sau de exemplu din amplasamente pentru tratamente medicale este astazi un fapt cunoscut, caruia i se cauta solutii în cadrul asigurarilor sociale. Microrganismele si substantele din reziduurile urbane pot afecta sanatatea oamenilor. Multe dintre mecanismele de transport si de manifestare ale acestora sunt cunoscute si constituie obiect al prezentului ghid. Masurile de prevenire (de exemplu respectarea distantelor de siguranta, a intervalelor de ridicare a gunoiului, a interdictiei de acces în rampele de gunoi deschise) sunt stabilite astazi de catre autoritatile de control si de cele care elibereaza autorizatii, autoritati care asigura totodata si realizarea lor.
2.2.Poluarea mediului prin deseuri
Cu putine decenii în urma, în Europa, îndepartarea deseurilor avea loc într-o forma adeseori periculoasa pentru mediu. Gunoiul era evacuat în gropi sapate în pamânt, iar apoi ars. În a doua jumatate a acestui1 secol, prin aceste metode, au fost eliberate cantitati mari de halogeni si hidrocarburi, care au ajuns în circuitele biogeochimice locale sau globale ale substantelor în natura. Gazul metan si dioxidul de carbon, generate prin descompunerea aneroba si aeroba a materialelor organice din deseu, contribuie astazi considerabil la schimbarea climei pe glob. Caile de raspândire a substantelor daunatoare sunt aerul si apele de infiltratie din depozitele de reziduuri neprotejate.
Prin recunoasterea influentei substantelor daunatoare asupra organismelor vii si
adoptând o tehnica de analiza îmbunatatita, discutiei i s-a adaugat la începutul anilor 80, o noua dimensiune. Gunoiul urban a început sa fie considerat ca un amestec nedefinit de substante, mai mult sau mai putin daunator din punct de vedere chimic, dar care, prin reactii chimice si biologice interne, poate conduce la alte substante si mai daunatoare. Depozitele de deseuri, privite pâna acum formal au început sa fie denumite .depozite - reactor.. Dupa acest moment, oamenii de stiinta au început sa acorde atentie potentialului reactiv al deseurilor si emisiilor nocive ale acestora. În cadrul gospodaririi deseurilor, la estimarea efectelor asupra mediului înconjurator, nu se mai discuta numai despre felul si tehnica înlaturarii deseurilor, ci si despre prioritatea strategiilor si activitatilor de evitare a formarii deseurilor si de valorificare a acestora. Totodata este recomandata estimarea cantitatii si calitatii resturilor ramase, a necesitatii de tratare a acestora, precum si a emisiilor produse pe termen lung.
Caile principale de raspândire a substantelor daunatoare din depozitele de reziduuri neprotejate sunt aerul, solul si apa. Riscul aparitiei emisiilor ca si necesitatea realizarii barierelor tehnice de impiedicare a raspândirii lor in mediul inconjurator constituie premisa adoptarii masurilor de protectie si prevenire a poluarii, utilizate astazi pe scara larga in tarile dezvoltate. Aceste masuri sunt prezentate in cele ce urmeaza.
Alte referate Diverse
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Claude Monet gimnaziu 10,00 29 0 kb
Morala si etica in afaceri facultate 7,00 81 0 kb
Viitorul productiei de miei ingrasati este conditionat de producerea de hibrizi liceu 10,00 21 0 kb
Politica-expresia desavarsita a iudaismului facultate 10,00 22 0 kb
Strategiile senzationalului-narativizare si fictionalizare liceu 10,00 19 0 kb
Thalia gimnaziu 4,56 254 0 kb
Constantin Brancusi gimnaziu 7,75 65 0 kb
Abordarea si performantele IMM-urilor pe plan mondial si in Romania facultate 9,00 65 0 kb
Istoricul conceptului societate civila gimnaziu 6,00 25 0 kb
Conceptul si esenta regimului politic facultate 10,00 47 0 kb
Top download la Diverse
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Cultura nucului liceu 4,12 891 0 kb
Ecologie liceu 3,55 350 0 kb
Inventarierea liceu 4,18 300 0 kb
Bucataria romaneasca liceu 3,39 275 0 kb
Motivatia muncii liceu 4,61 260 0 kb
Thalia gimnaziu 4,56 254 0 kb
Mitul lui Orfeu gimnaziu 7,29 253 0 kb
Tehnologia valorificarii laptelui facultate 3,63 230 0 kb
Graul gimnaziu 4,30 218 0 kb
Impactul omului asupra naturii liceu 4,78 217 0 kb
Categorii referate
Administratie
Agronomie
Alimentatie publica
Anatomie
Arta
Asistenta sociala
Astrologie
Astronomie
Automatica
Biologie
Chimie
Comert
Confectii
Contabilitate
Diverse
Drept
Ecologie
Economie
Educatie fizica
Educatie sexuala
Engleza
Filologie
Filosofie
Finante Banci
Fizica
Franceza
Geografie
Germana
Informatica
Istorie
Italiana
Jurnalism
Latina
Logica
Management
Marketing
Matematica
Mecanica
Medicina
Muzica
Pedagogie
Psihologie
Publicitate
Religie
Romana
Sociologie
Spaniola
Statistica
Stiinte politice
Tehnologie
Transporturi
Turism
Referate noi Top 10 Download
1. Homosexualitatea - Diverse
2. Mierea - Diverse
3. Metode alternative ale curentului electric - Diverse
4. Istoricul hartilor - Diverse
5. Marile religii ale lumii - Diverse
6. Publicistica lui Mircea Vulcanescu - Diverse
7. Saracia populatiei de etnie rroma - Diverse
8. Putem trai mai bine-eseu - Diverse
9. Procter & Gamble - Diverse
10. Catastrofe politice - Diverse
cursuri
Copyright © 2013 - Referatul.ro - toate drepturile rezervate