cursuri online Referate
Referate
Referatul.ro » Referate » Administratie » Functiile si atributiile primarului
Functiile si atributiile primarului
Marime: 0 kb        Pentru: Liceu        Nota: 4,13        Voturi: 31        Afisari: 6,590        Download: 92
Ti-a fost util acest referat? Te rugam sa-i dai o nota:
4,13 (31 voturi)
Functiile si atributiile primarului:
(1) Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu pe care îl conduce si-l controleaza.

(2) Primarul reprezinta orasul Petrila în relatiile cu autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau straine, precum si în justitie.

(3) Primarul participa la sedintele Consiliului Local si are dreptul sa îsi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.

(4) Principalele atributii ale Primarului, reglementate de prevederile art. 68, 69 şi 71 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, sunt:
- asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor
Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a
hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

- asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

- poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;

- prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea
economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor
administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a
hotararilor consiliului local;

- intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

- exercita functia de ordonator principal de credite;
- verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

- ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

- asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei,
gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

- indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

- ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

- ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor
manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

- controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

- ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

- ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local;

- asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

- asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

- asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;

- exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

- conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

- indeplineste functia de ofiter de stare civila;

- emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

- propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii,
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de
specialitate;
Alte referate Administratie
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Responsabilitatea in afaceri Facultate 0,00 0 0 kb
Criteriile pe care se bazeaza un studiu comparativ Facultate 0,00 56 0 kb
Servicii publice Gimnaziu 10,00 60 0 kb
Functionarul public - comportamentul institutional Facultate 4,00 43 0 kb
Strategiile de dezvoltare locala Facultate 0,00 0 0 kb
Despre administratia publica Facultate 3,50 62 0 kb
Administratia publica locala Facultate 4,14 0 0 kb
Strategii de dezvoltare locala Facultate 7,33 80 0 kb
Politia de proximitate Gimnaziu 0,00 0 0 kb
Serviciul administratie publice locale Facultate 2,50 0 0 kb
Top download la Administratie
Titlul referatului Pentru Nota Download Marime
Etica in administratia publica Liceu 3,75 110 0 kb
Primaria Municipiului Bucuresti Facultate 8,29 108 0 kb
Functiile si atributiile primarului Liceu 4,13 92 0 kb
Societatea Apa Nova Ploiesti Liceu 4,00 84 0 kb
Strategii de dezvoltare locala Facultate 7,33 80 0 kb
Raspunderea contraventionala Facultate 4,81 75 0 kb
Primarul si viceprimarul Liceu 7,00 65 0 kb
Despre administratia publica Facultate 3,50 62 0 kb
Servicii publice Gimnaziu 10,00 60 0 kb
Criteriile pe care se bazeaza un studiu comparativ Facultate 0,00 56 0 kb
Categorii referate
Administratie
Agronomie
Alimentatie publica
Anatomie
Arta
Asistenta sociala
Astrologie
Astronomie
Automatica
Biologie
Chimie
Comert
Confectii
Contabilitate
Diverse
Drept
Ecologie
Economie
Educatie fizica
Educatie sexuala
Engleza
Filologie
Filosofie
Finante Banci
Fizica
Franceza
Geografie
Germana
Informatica
Istorie
Italiana
Jurnalism
Latina
Logica
Management
Marketing
Matematica
Mecanica
Medicina
Muzica
Pedagogie
Psihologie
Publicitate
Religie
Romana
Sociologie
Spaniola
Statistica
Stiinte politice
Tehnologie
Transporturi
Turism
Referate noi Top 10 Download
1. Totul despre administratia publica - Administratie
2. Strategiile de dezvoltare locala - Administratie
3. State cu parlamente unicamerale - Administratie
4. Serviciul administratie publice locale - Administratie
5. Responsabilitatea in afaceri - Administratie
6. Politica educationala - Administratie
7. Plan de afaceri in educatia antreprenoriala - Administratie
8. Normele de munca - Administratie
9. Evaluarea si asigurarea calitatii - Administratie
10. Controlul contraventional - Administratie
cursuri
Copyright © 2013 - Referatul.ro - toate drepturile rezervate